Önceki Yazı : C# İle Programlama Dersleri #1 - Visual Studio Kurulumu ve C#'a Giriş

 

Bir önceki dersimizde Visual Studio kurulumu yapmıştık ve c#'a giriş yapmıştık. Bu dersimizde ise değişken tanımlama ve hesaplama işlemleri yapacağız.

 

Değişken tanımladan başlayalım isterseniz.

Değişken adından da anlaşılacağı gibi, bizim belirlediğimiz isimlerle program üzerinde oluşturduğumuz, değeri programın çalışma esnasında bile değişebilen sözcüklerdir. Değişkenleri programın içinde yazdığımız kodlarla istediğimiz zaman değiştirebiliriz ve istediğimiz yerde kullanabiliriz. Değişkenlerin farklı türleri vardır, örneğin : string metin ifadeleri için, integer sayısal ifadeler için geçerlidir. Bir sayısal işlem yapmak istiyorsak değişkenin tipini integer (int) olarak tanımlamalıyız. Değişken tanımlama şu şekildedir :

 

tip degiskenAdi;

 

Örnek olarak

 

string ilkDegisken;

 

yazdığımızda ilkDegisken adında bir değişken oluşturmuş oluruz. Başlangıçta buna değer atayabiliriz veya sonradan değiştirebiliriz. Bu arada String değerler çit tırnak (") arasında yazılır. Örnek olarak:

string ilkDegisken = "Emre Akdemir";

yazarsak ilkDegisken adında bir değişken oluşturup değerini Emre Akdemir olarak belirlemiş oluruz.  Daha sonrasında programın çalışma esnasında da değiştireceğimizde bu değişkeni şu şekilde değiştirebiliriz.

ilkDegisken = "Emre Akdemir Blog"; // Burada yeniden tanımlamıyoruz dikkat ederseniz. Varolan değişkenin adını değiştiriyoruz

 

Hemen daha iyi anlayabilmeniz için bir örnek yapalım.

Forma bir adet buton ekleyin. Çift tıklayın ve otomatik olarak oluşturulan click eventına şunları yazın:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {
            // Bu arada herhangi bir yerde 2 adet / koyduğumuzda (şu an yaptığımız gibi) sonraki yazılar yeşil olur ve program buraları görmez. Burayı kendiniz için kullanabilirsiniz
            string ilkDegisken = "Emre Akdemir"; // Burada değişkenimizi oluşturduk ve ilk değerini atadık.
            MessageBox.Show(ilkDegisken); // Değişkenimizi ekrana mesaj olarak verdirdik
            ilkDegisken = "Emre Akdemir Blog"; // Değişkenimizin değerinideğiştirdik
 
            MessageBox.Show(ilkDegisken); // Tekrar ekrana mesaj olarak yazdırdık
            MessageBox.Show("İstediğimiz metni tırnak içinde yazabiliriz ya da değişken verebiliriz"); // Buraya da değişkensiz istediğimiz metni yazdırıyoruz
 
        }

 

 
 
Yani bu şekilde olacak son hali.

C# - Değişken Tanımlama ve değer atama

 

Sonrasında F5 ile programınızı çalıştırın ve butona tıklayın. Siz de göreceksiniz ki, Aynı değişkeni yazdırmanıza rağmen her satırda değiştirdiğiniz değer yazacaktır.

 

Değişken Türleri

Bu oluşturduğumuz değişkenlerin bir de türleri vardır. Örneğin biz değişken oluştururken string türünde bir değişken oluşturduk. string o değişkenin normal yazı metinleri yani harfler alabileceği anlamına gelir. Yani sayısal olmayan ifadeler içindir.

 

Bazı değişken türleri:

 

string      --> Metinsel ifadelerde kullanılır

int            --> Sayısal İfadelerde kullanılır. Tam sayı değerleri alır (1  2  3  4  5...) gibi.

double    --> Bu da bir sayısal ifadedir. Fakat Tam sayıları almakla birlikte, virgüllü yani tam olmayan degerleri de alır. (1.2   1.3   1.4 ...) gibi.

bool         --> Olumlu veya Olumsuz gibi düşünebilirsiniz. True veya False değerleri alır. Genelde kontrollerde kullanılır.

 

Daha çok değişken türü var fakat şimdilik bunları bilmeniz yeterli.

 

 

Hemen hepsine birer örnek verelim : 

 

string a = "Facebook";

int sayi = 5;

double sayi2 = 5.2;

bool sinifiGecti = false;

 

 

 

DEĞİŞKEN DÖNÜŞÜMÜ VE HESAPLAMA İŞLEMLERİ

Evet arkadaşlar, gelelim en fazla dikkat etmemiz gereken konulardan birine. Değişken dönüşümleri... Peki nedir bu değişken dönüşümleri ? ne işe yarar ? neden kullanılırız ?

Değişken dönüşümleri, bi üstteki konuda anlattığım değişken türlerinin dönüşümüdür. Yani mesela siz metinsel bir ifadeyle hesaplama yapamazsınız. Bunu ilk öncelikle integer (int) türüne dönüştürüp daha sonrasında işlem yapmalısınız.

Örnek olarak, diyelim ki bir kullanıcıdan değer alacaksınız. Textboxa 55 yazdı. Siz bu değeri textBox1.Text diye okudunuz. Sizin bu okuduğunuz değer string olarak okunur yani "55" gibi. Sizin işlem yaptırmak için bu aldığınız değeri sayı tipine (yani int) dönüştürmeniz gerekiyor.  Mesela;

int donustulenSayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text); // Textboxtan aldığımız değeri sayıya dönüştürdük

 

 

İsterseniz hemen hesaplama ile ilgili bir örnek yapalım. Bu örneğimizde girilen 2 sayıyı programa toplattıracağız. Daha sonrasında daha iyi kavrayacaksınız..

Öncelikli olarak resimdeki gibi formumuza 2 adet textox, 1 adet label ve 1 adet buton koyalım.

C# İle Dönüşüm İşlemleri

 

 

 

Daha sonra butonumuza çift tıklıyoruz ve otomatik oluşan click eventinin içine şu kodları yazıyoruz.

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {
            int sayi1; // 1.değişkenimizi oluşturduk
            int sayi2; // 2.değişkenimizi oluşturduk
            int toplam; // 3.değişkenimizi oluşturduk
 
            sayi1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text); // Burada Convert.ToInt32 ile textboxa girilen string (metin) türündeki 1. değeri sayı türüne dönüştürdük.
            sayi2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text); // Burada Convert.ToInt32 ile textboxa girilen string (metin) türündeki 2. değeri sayı türüne dönüştürdük.
 
            // Evet değerlerimizi sayısal değere dönüştürdüğümüze göre artık sayısal işlemler yapabiliriz.
 
            toplam = sayi1 + sayi2; // Oluşturduğumuz 2 değişkeni toplatıp toplam değerine gönderiyoruz.
 
 
            label1.Text = toplam.ToString(); // Sonuç olarak da labele toplam değişkenindeki değeri yazdırıyoruz.
        }
 
 
Kodlarınız bu şekilde olacak
 
C# İle Dönüşüm İşlemleri - ConvertToInt32

 

 

 

 

 

 

Ve son olarak F5 ile programımızı çalıştırıyoruz ve sonuç :

 

C# İle Dönüşüm İşlemleri - ConvertToInt32

 

 

Bundan sonraki derslerimizde genel olarak örnekler yaparak ilerleyeceğiz.

 

Bir Sonraki dersimizde yeni form oluşturma, koşul belirtme ve döngü işlemleri yapacağız.

Yorumlarınızı bekliyorum,

Sağlıcakla kalın.